Το ωροσκόπιο της Ελλάδας

greece fromspace

“Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος, το Ελληνικό Έθνος το υπό την φρικώδη Οθωμανική δυναστείαν, μη δυνάμενο να φέρη τον βαρύτατον και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας, και αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον δια των νομίμων παραστατών του, εις εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και αναξαρτησίαν.
Εν Επιδαύρω, την α΄ Ιανουαρίου έτει αωκβ, και Α΄ της Ανεξαρτησίας.”

Το κείμενο αυτό τιτλοφορείται «Η Διακήρυξις της Πολιτικής Υπάρξεως και Ανεξαρτησίας του Ελληνικού ΄Εθνους». Συντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου 1822 (13 Ιανουαρίου, με το καινούργιο Γρηγοριανό ημερολόγιο) από τους πληρεξούσιους διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, που – υπό την προεδρία του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου – συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά μετά την έναρξη της επανάστασης αρχικά στο Άργος και μετά στη Νέα Επίδαυρο, για να συντάξουν την πρώτη «Εθνική Βουλή», όπως ήταν η αρχική τους πρόθεση, και να κάνουν την πρώτη Εθνοσυνέλευση. Στο τέλος, όμως, κατέληξαν και σε κάτι άλλο, στην «ιδρυτική πράξη του ενιαίου και ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους»! Η πράξη αυτή ουσιαστικά σηματοδοτεί τη “γέννηση” του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Και η ημερομηνία κατά την οποία υπογράφτηκε η συγκεκριμένη ιστορική διακήρυξη (13 Ιανουαρίου με το καινούργιο ημερολόγιο) είναι εκείνη που μας δίνει το λεγόμενο “εθνικό ωροσκόπιο” της Ελλάδας. Επομένως το “ζώδιο” της χώρας μας είναι ο Αιγόκερος (στη δημοτική γράφεται με όμικρον).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο για το εθνικό ωροσκόπιο της Ελλάδας: http://astro.getforum.org/topic-t86.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s